BANNZIL KREYOL 2015 du 23 au 25 octobre

BANNZIL KREYOL 2015
pwogram
Mi tèm a lanné lasa  :

 Annoué koudziété dèyè pou konprann kijan moun kréyol té ka bokanté pawol !  E nou menm ? ka nou ka di ?

Dékatman a Bannzil
Vandrèdi 23 oktob koté sétèdswa
–         Latilyé « maké kréyol » èvè BENZO
 
Dimanch 25 oktob 
névè :                Gran lanmès légliz Bémao
–         dizè é dimi :       didiko : èvè 1€, on sandwich é on  ji « Sak vid pa ka rété doubout
–         midi é dimi :     « Vin vann ! » Rèpa pou ….. €
–         dézè :                 ba ko a-w bann asi podiom la
ØLajénnès à lonè : prézantasyon a tèm la, chanté, li porèm,
ØGwoup « Moulsouko » : kréyasyon
ØLatilyé « Son  a ka  la » èvè  Fred DEMETRIUS
–         katrè : sikré, salé, ji : on dèkwa pou  bouch makayé